CIRKULÄR EKONOMI – Det miljövänliga klädkretsloppet

Vi på RESTYLE vill vara med och möjliggöra hållbara alternativ till den kontinuerliga konsumtionstrenden. Produkter tillverkas, köps och slängs kort därefter bort, då de inte längre anses vara användbara. Men det finns även andra sätt – den cirkulära ekonomin är ett sådant alternativ.


Här är grundidén att en produkt används så många gånger som möjligt och när den slutligen inte är brukbara längre tar man tillvara på så mycket som möjligt av den i produktionen av nytt. Det blir ett miljövänligt kretslopp där allting återvinns så länge det bara är möjligt.

Resurser för att producera nya kläder är långt ifrån oändliga.


Men eftersom modeindustrin hela tiden lyfter fram nya trender är efterfrågan ändå stor. Den största del av kläderna tillverkas då billigt utomlands och inte sällan under dåliga arbetsförhållanden. Själva produktionen är i sig även miljöbelastande.

Det går åt mycket energi, vatten och farliga kemikalier när tygerna tillverkas, färgas och transporteras långa sträckor till butikerna. Men med några enkla medel går det att dra ner på den här konsumtionen, också som privatperson.

I ett tidigare inlägg diskuterade vi slow fashion, där kärnan är att låta sina kläder repareras eller sys om istället för att slängas.

Det hållbara modet ingår i allra högsta grad i den cirkulära ekonomin.


På RESTYLE vill vi därför uppmuntra till mindre konsumtion av nya saker och istället fokusera på återvinning. Vi hjälper dig genom att fixa om och förnya kläder du redan har och förlänger på så vis din garderobs livslängd.

Det här gör vi på ett sätt som får dig att håll kvar ditt intresse för mode och stil samtidigt som du kan fortsätta glädjas åt och värdesätta dina väl utvalda plagg. Välkommen in och bekanta dig med oss!

Subscribe To Our Newsletter

Hello Restyler, sign up and join our journey towards sustainable fashion!